Thông báo Kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới nhập học năm học…

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tháng 9/2014 về việc triển khai công tác trọng tâm…

Danh sách tra cứu thông tin Sinh viên khóa mới 2014 - 2015

09 17, 2014 3974
DANH SÁCH TRA CỨU THÔNG TIN SINH VIÊN (Theo thông báo số 480/TB-ĐHKTKTCN, ngày…

Thông báo điểm trúng tuyển NV2 đối với Đại học hệ chính quy năm…

09 16, 2014 4020
THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển NV2 đối với Đại học hệ chính quy năm 2014 Căn cứ số…