Kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới nhập học năm học 2014-2015

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban giám hiệunhà trường tháng 8/2014 về việc triển khai công tác trọng tâm…

Mẫu đơn xét tuyển Cao đẳng hệ chính quy

08 15, 2014 1281
ĐƠN XIN XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 (Đối với thí sinh dự thi tuyển…

Chúc mừng 504 thí sinh trúng tuyển Liên thông từ cao đẳng lên…

08 11, 2014 1416
Chúc mừng 504 thí sinh đã trúng tuyển Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ…