Thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016; Căn cứ vào quy định về việc đóng học phí của Nhà trường; Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan việc tổ chức riêng các lớp học phần như sau:…

Công đoàn Trường – Cơ sở Hà Nội tổ chức “Hội thi hát Karaoke UNETI” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2015

11 24, 2015 345
Hoà chung vào không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015, được sự…

Công đoàn cơ sở Nam Định tổ chức thành công Chung kết Hội thi "Tiếng hát cán bộ viên chức năm 2015"chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam…

11 23, 2015 378
Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy, ngày 20-11 ngay sau Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn cơ…